Oprocentowanie oraz kapitalizacja na lokatach.

Jedną z najważniejszych rzeczy w lokatach bankowych jest oczywiście ich oprocentowanie. Istnieje taka zasada, że im większe stopy, tym większe oprocentowanie. Mówiąc o oprocentowaniu lokat nie możemy pominąć tak ważnego tematu jakim jest podział oprocentowania na stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie to takie oprocentowanie lokaty, które nie zmienia się w przeciągu trwania całego okresu lokaty, natomiast zmienne oprocentowanie może zmieniać się w trakcie trwania lokaty i zazwyczaj jest to podyktowane różnym warunkami dość często niezależnymi od samego banku. Zmienne oprocentowanie najczęściej wykorzystuje się w przypadku lokat dłuższych niż dwanaście miesięcy.

Niezwykle ważnym aspektem przy wyborze odpowiedniej lokaty jest również to, w jaki sposób są kapitalizowane odsetki na lokacie. Kapitalizacja odsetek może odbywać się dla przykładu (w lokacie dwunastomiesięcznej) co miesiąc lub dopiero na koniec okresu lokaty. Oczywiście korzystniejszym rozwiązaniem jest kapitalizacja co miesiąc ponieważ większa kwota kapitału będzie pracowała na kolejny zyska z lokaty.

Comments are closed.