Lokaty

Czym grozi zerwanie umowy lokaty czasowej?

Tak jak na każdy inny produkt finansowy tak również na lokatę bankową podpisujemy umowę. Umowa ta jest oczywiście wiążąca dla obydwu stron i powinny one przestrzegać bardzo restrykcyjnie zapisów umieszczonych w tejże umowie. Czym grozi zerwanie umowy? Oczywiście nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dzieje się tak również w przypadku zerwania umowy lokaty pomiędzy klientem, a bankiem.

Do zerwania umowy dochodzi najczęściej z powodu klienta, to on zrywa umowę i to on musi liczyć się z konsekwencjami. Zerwanie umowy jest równoznaczne z utratą wszelkich odsetek naliczonych dotychczas przez bank na nasze konto, nie mniej jednak trzeba liczyć się także z tym, ze w umowie można znaleźć się zapis, mówiący o tym, że bank ma prawo pobrać od nas dodatkowe pieniądze w przypadku gdy zerwiemy umowę.

Warto więc jest zastanowić się nad odpowiednim doborem lokaty bankowej, tak abyśmy nie musieli zrywać umowy jednocześnie tracą potencjalny zysk, czas, a do tego tracąc dodatkowe pieniądze w przypadku niekorzystnych zapisów w umowie.

czytaj więcej

Oprocentowanie oraz kapitalizacja na lokatach.

Jedną z najważniejszych rzeczy w lokatach bankowych jest oczywiście ich oprocentowanie. Istnieje taka zasada, że im większe stopy, tym większe oprocentowanie. Mówiąc o oprocentowaniu lokat nie możemy pominąć tak ważnego tematu jakim jest podział oprocentowania na stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie to takie oprocentowanie lokaty, które nie zmienia się w przeciągu trwania całego okresu lokaty, natomiast zmienne oprocentowanie może zmieniać się w trakcie trwania lokaty i zazwyczaj jest to podyktowane różnym warunkami dość często niezależnymi od samego banku. Zmienne oprocentowanie najczęściej wykorzystuje się w przypadku lokat dłuższych niż dwanaście miesięcy.

Niezwykle ważnym aspektem przy wyborze odpowiedniej lokaty jest również to, w jaki sposób są kapitalizowane odsetki na lokacie. Kapitalizacja odsetek może odbywać się dla przykładu (w lokacie dwunastomiesięcznej) co miesiąc lub dopiero na koniec okresu lokaty. Oczywiście korzystniejszym rozwiązaniem jest kapitalizacja co miesiąc ponieważ większa kwota kapitału będzie pracowała na kolejny zyska z lokaty.

czytaj więcej

Jaką lokatę wybrać w czasie kryzysu gospodarczego?

Jaką lokatę wybrać w czasie kryzysu gospodarczego?

Każdy z nas kto choć minimalnie interesuje się sytuacją w kraju i na świecie wie, że obecnie panuje kryzys gospodarczy, oczywiście można powiedzieć, że najgorsze już za nami, jednak  nie ma co liczyć na szybką popraw sytuacji w kraju i na świecie, ponieważ skutki kulminacji kryzysu gospodarczego będą ciągnęły się latami (masowe zwolnienia z pracy, upadek wielu firm, obniżenie wartości pieniądza).

Jak więc wybrać odpowiednią lokatę, która da nam pewne zyski w czasach kryzysu, w czasach gdzie pieniądz ciągle słabnie, a gospodarka kraju nie jest w ciekawej sytuacji? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Najlepszą lokatą na czas kryzysu, będzie oczywiście lokata długoterminowe, najlepiej na kilka lat, wybierać też trzeba taką lokatę, która będzie miała najwyższe możliwe oprocentowanie. Nie możemy zapomnieć, że oprocentowanie to musi być stałe, w przypadku zmiennego oprocentowania wahało by się ono tak samo jak gospodarka kraju. Należy jednak taką lokatę założyć na samym początku kryzysu, gdy kryzys się kończy, nie ma sensu zakładać lokaty, która będzie miała niskie oprocentowanie, a na rynku będą pojawiały się coraz lepsze oferty.

czytaj więcej

Jak dobrze obliczyć podatek Belki na lokacie?

W naszym kraju tak zwany podatek Belki czyli podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w 2002 roku. Kto go wprowadził? Oczywiście ówczesny minister finansów czyli Marek Belka. Nominalna stawka tego podatku to równo dziewiętnaście procent. W przypadku lokat bankowych to bank odpowiada za pobranie oraz odprowadzenie odpowiedniej kwoty dla fiskusa. Warto może jednak zainteresować się w jaki sposób jest to robione.

Proces obliczania podatku jest niesamowicie prosty. Rozpatrzmy go na przykładzie lokaty dwunastomiesięcznej, gdzie kapitalizacja odsetek nastąpiła na koniec okresu rozliczeniowego. Odsetki na samym początku zaokrąglić trzeba do pełnych złotówek. 49 groszy i niżej, zaokrąglamy w dół, 50 groszy i wyżej zaokrąglamy do góry. Następnie dany wynik musimy przemnożyć przez 0.19 (co odpowiada dziewiętnastu procentom podatku), a następnie wynik tego mnożenia, powinniśmy znów zaokrąglić używając zasady zaokrąglania z samego początku całego procesu. Jak widać naliczania podatku Belki nie jest trudne, każdy to potrafi kto uczęszczał w szkole na matematykę.

czytaj więcej